نمونه کار

طراحی سایت خادم المصطفی

جامعه خادم المصطفی(ص) شامل افرادي كه با نيت خير به نام نامي حضرت رسول(ص) به صورت مادي و معنوي در راستاي تحقق اهداف بنياد علمي فناوري جايزه مصطفی(ص) با هدف ایجاد گفتمان مشترک در راستاي توسعه وقف علم و فناوری ، تعامل مستمر اعضاي جامعه خادم المصطفی(ص) و ارائه خدمات متقابل با جامعه در راستاي تحقق اهداف بنياد مشاركت مي كنند.

واقفین و خیرین حقیقی و حقوقی باتوجه به مشارکت مالی و معنویشان در زمره”خادم المصطفی(ص) ” به عنوان پیشگام توسعه وقف علم ‌و فناوری”  قرار گرفته ودر ارتقا سطح علم و فناوری جهان اسلام و دستیابی به سلامت،رفاه،امنیت گام بلند برخواهند داشت.

برای سفارش سایت مشابه با ما تماس بگیرید.​