سایت انگلیسی زبان thesaffronprice توسط تیم مستر سایت طراحی و اجرا شده و بارگزاری مطالب به زبان انگلیسی انجام شده است.

این سایت به زبان انگلیسی راه اندازی شده و به گوگل معرفی شده و به زبان انگلیسی توسط تیم مستر سایت سئو شده است.