سایت ماشین سازی پدیده البرز توسط تیم طراحان سایت سئو سایت به سرعت و دقت فراوان در زمانی کوتاه اجرا شد . و سپس با بهینه سازی های پیشرفته کد های دستوری سایت سرعت آن به چندین برابر افزایش یافت.

سایت ماشین سازی پدیده البرز توسط تیم پشتیبانی و SEO شرکت مستر سایت انجام گرفته و همچنان در حال انجام است.