سایت مامامی به سفارش مشتری به صورت مجله اطلاع رسانی در حوزه زمان و مادران و نیازمندی های آنها ایجاد شد و بسته افزایش سرعت آپلود و … برای آن انجام گرفته است.

یکی از ویژگی های برتر این سایت‌، سرعت بالای لود صفحات و بازگشایی سریع صفحات در آن است.