یکی از خاص ترین سایت هایی که مستر سایت افتخار طراحی و سئو آن را داشت، سایت ایران تست کار است که مربوط به کارشناسی خودرو و کارشناسی فنی خودرو بود.
از اونجایی که اغلب افراد به خودرو و این صنعت علاقه دارند این کار یکی از کارهای خاص مستر سایت بود و بعد از طراحی وارد فاز آنلاین مارکتینگ و سئو SEO شد و در کلمات کلیدی مورد نظر مدیران سایت به جایگاه های تعیین شده رسید.