این سایت شرکتی با قالبی منحصر به فرد برای شرکت امید صنعت کیان طراحی و اجرا شده است.