سایت فروشگاه آنلاین علی میرزا بر طبق طراحی های مدرن فروشگاه های آنلاین و با امنیت بالا توسط تیم طراحی علی میرزا اجرا و به مرحله عملیاتی رسید. طراحی این سایت فروشگاهی منطبق بر جدید ترین اصول طراحی فروشگاه های آنلاین انجام شد.