سایت  movinix به صورت کاملا انگلیسی و برای شبکه بازاریابی محصولات ایرانی در بازار اروپا طراحی و اجرا شد. و تمام مراحل آن ائم از طراحی و تولید محتوای انگلیسی و … در داخل مجموعه مستر سایت صورت پذیرفت.