طراحی سایت شرکت دانش بنیان ردس به وسیله طراحان شرکت مستر سایت و مطابق با خواست و طرح مشتری به مدت 10 روز طراحی و اجرا شد.

طراحی این سایت شرکت دانش بنیان در  قراردادی با طرح پیشنهادی شرکت دانش بنیان اجزا و تکمیل شد.

شرکت مستر سایت در زمینه طراحی سایت های شرکتی شرکت های دانش بنیان تهران و کرج تا به امروز فعالیت های بسیاری انجام داده و از این دست میتوان به تکمیل پروژه طراحی سایت شرکت دانش بنیان ردس اشاره کرد.