سایت شرکتی باربری شهید ابراهیم هادی توسط تیم طراحی سایت مستر سایت و با ویژگی های درخواستی مشتری طراحی و اجرا شده است.