این سایت مطابق با سلیقه و طرح صاحب سایت طراحی شده و در زمین دایرکتوری و معرفی برند در تهران و کرج فعالیت میکند . طراحی سایت دایرکتوری برندتو یکی از نمونه کارهای طراحی سایت دایرکتوری در تهران و کرج است